Velkommen til GIC

Atletik & motion

Seneste Nyheder

Glostrup IC – Atletik                                                                                                                                          2018-03-21

Arbejdsfordeling
  01-03-2018


HVEM

OPGAVE

Formand
Peter Holberg

Bestyrelsesmøder, lede og referat
Glostrup Games

Næstformand

Sven-Erik Dreisig

Veteraner
Tages Kastetrekampe
Folkebladet ang. veteraner
Skole OL

Kontakt til stadion og kommune

Nordvangshallen
GSI repræsentant

” Stand in ” for formand

Materiel

Bestyrelsesmedlem
Ole Biering

Regnskabsføring - økonomi
Bankadgang

Masters Mix hold

Bestyrelsesmedlem
Linda Bagge

Kontakt til ungdomstrænere
Kontakt til forældre

Klublokale

Klubmodul medlemsregistrering

Vægtkælder

Bankadgang

Masters kvindehold

Bestyrelsesmedlem
Søren Banke

Klubmodul
Facebook

GIC repræsentant

Materiel

Bestyrelsesmedlem
Nicolai Gravesen

Ungdomsrepræsentant

Bestyrelsesmedlem
Karsten Krog

Materiel

Ad-hoc

Bestyrelsesmedlem

Bente Leisner

Ad-hoc ungdom

På skift i Bestyrelsen

Deltage i DAF og DIF møder m.m.

Har du spørgsmål til klubben?

Vores sponsorer

Glostrup Idræts Club - Atletik & Motion