Velkommen til GIC

Atletik & motion

GLOSTRUP GAMES AFVIKLES IKKE I 2020 - VELKOMMEN I 2021
Glostrup stadion skal have ny overflade på løbebanerne, hvilket vi naturligvis er glade for.
Vi havde håbet, at arbejderne kunne have ventet til efter den 25. april 2020 således, at vi kunne afvikle Glostrup Games på denne dato. Af forskellige årsager har vi desværre ikke kunne komme igennem med dette ønske. Som det ser ud nu vil Glostrup stadion være lukket for atletikaktiviteter i april og det meste af maj 2020.
Vi har undersøgt alternative muligheder for afvikling af stævnet, men ingen af disse har vist sig attraktive nok. Derfor bliver Glostrup Games ikke afholdt i 2020.
Vi føler, at klubberne altid har bakket flot om stævnet, og vi ser frem til, at vende tilbage med Glostrup Games i 2021 - sandsynligvis den 24. april 2021.
Skulle der være spørgsmål til dette så ring eller skriv endelig til undertegnede
 
Peter Holberg
41 70 49 27

G L O S T R U P    G A M E S    2 0 21

L Ø R D A G  D E N  2 4 .  A P R I L 
 
 
 
 
 
  
VELKOMMEN

Glostrup IC Atletik byder velkommen til årets første udendørsstævne.

Stævnet er for både ungdommer og seniorer.

Vi ser frem til igen i år at kunne levere gode rammer for konkurrencer, sjov og spænding.
 
 

Piger og Drenge indtil 9 år :
    40 m, 400 m, længde, kugle, bold
 
Piger og Drenge 10 - 11 år :
    60 m, 200 m, 1.000 m, længde, højde, kugle, bold

Piger og Drenge 12 - 13 år :
    80 m, 200 m, 1.000 m, længde, højde, kugle, bold

Piger og Drenge 14 - 15 år :
    100 m, 300 m, 800 m for piger, 1.500 m for drenge, længde, højde, kugle, spyd

Piger og Drenge 16 - 17 år :
    100 m, 400 m, 800 m for piger, 1.500 m for drenge, længde, højde, kugle, spyd

Kvinder og Mænd :
    100 m, 400 m, længde, diskos, hammer

Alle :
    6 x 200 m stafet
 

ØVELSESAFVIKLING

På 40 m, 60 m, 80 m og 100 m er der indledende og finale.  

I øvrige løb seedes på grundlag af de opgivne tider til A-heat, B-heat, etc. så de formodet bedste konkurrerer mod hinanden.

Der anvendes el-tid ved samtlige løb.


KLUBKONKURRENCE

 
Hver individuel øvelse samt hvert stafethold (rene klubhold) giver 1 point. I hver øvelse får nr. 1-3 hhv. 6, 4 og 2 points ekstra.

Der er et stafetløb, som foregår ved, at klubben stiller med én 200 m løber i hver af følgende seks aldersgrupper: D11–P11–D13–P13–D15–P15. Det er tilladt at benytte yngre løbere i de enkelte aldersklasser. Stafetløb tilmeldes på dagen.


PRÆMIER

I alle individuelle øvelser gives der medaljer til de tre bedste.
 
Medaljer gives til det vindende stafethold (rene klubhold).
 
Der er pokal til den klub, der opnår flest point i klubkonkurrencen.
 
Der vil være lodtrækningspræmier på startnumrene.


STARTGEBYR

Der er et startgebyr på kr. 40,- pr. øvelse.

Efteranmeldelse er muligt, hvis tidsskemaet tillader det og mod dobbelt startgebyr.
 
Stafetløb er gratis.
 
Betaling for starter opkræves efter stævnet. Udenlandske klubber betaler kontant ved stævnestart.


DOMMERPLIGT

For klubber på Sjælland er der dommerpligt efter antallet af starter.

Vi bestræber os på dommerudveksling med andre klubber.
 
Dommerfordeling lægges på hjemmesiden tirsdagen inden stævnet.


TILMELDING

Foregår ved udfyldelse af dette skema : Tilmelding 2019
 
Tilmeldingsfrist er søndag den 14. april 2019.
 
Ønskes supplerende oplysninger kan henvendelse ske til Peter Holberg på mail lpholberg@hotmail.com, eller på tlf. +45 41 70 49 27.
 

SALG AF PIGSKO M.M.

Global Sport vil have en bod på stadion til salg af pigsko og andet.
 
 


 TIDSSKEMA OG STARTLISTER

Endeligt tidsskema og startlister lægges på hjemmesiden tirsdagen før stævnet.
 
Tidsskema fra 2018 vil udgøre skabelon for tidsskema i 2019.
  
Tidsskema ( fra 2018 )
 
 
RESULTATER FRA FORRIGE ÅR  
 
 
    
 
 
 
                                                                                          
STEMNINGSBILLEDER
 

 

 

Har du spørgsmål til klubben?

Vores sponsorer

Glostrup Idræts Club - Atletik & Motion